MUSEO POLDI PEZZOLI
Milan
Teatro Manzoni
Milan
MUSEO ARCHEOLOGICO
Reggio Calabria
BENETTON - FASHION SHOW
Italy
STUDI TELEVISIVI
Italy
Orto botanico
Italy